Signalizátor záberu – Security


ALARM SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov, vypadnutiu zo stojanu(svetelný + zvukový). Signalizátor ponúka najvyššiu výbavu: Hlasitosť, citlivosť, tón, signalizácia spätného záberu, indikácia záberu LED, SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov.

Signalizátory záberu – FANATIC Security a jeho vlastnosti:
Signalizátor je napájaný alkalickou batériou 9V (nie je súčasťou balenia). Signalizátor sa zapína stlačením a podržaním tlačidla na zadnej strane po dobu 3 sekúnd. Vypína sa podržaním toho istého tlačidla po dobu 3 sekúnd.
Všetky nastavenia a funkcie sú indikované svietiacimi diódami LED. Ovládacie prvky sú:
V – ovládanie hlasitosti, po zapnutí sa otáčaním ovládača mení nastavenie hlasitosti, čo je indikované modrým svetelným pásom na ľavej strane signalizátora, po ukončení nastavenia LED zhasnú
T – nastavenie tónu, otáčaním ovládača sa mení výška tónu signalizácie, po ukončení nastavenia LED zhasnú
S – nastavenie citlivosti, otáčaním ovládača sa mení nastavenie citlivosti záberu – dĺžka potiahnutia vlasca potrebná pre signalizovanie záberu, po ukončení nastavenia LED zhasnú.

Hlavné dôvody ku kúpe signalizátorov záberu – FANATIC Security
– SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov
– Signalizácia spätného záberu
– Hlasitosť
– Citlivosť

Okrem akustickej signalizácie LED stĺpec signalizuje pri zábere – ťahu – blikaním diód zdola nahor, blikaním bielej diódy a svietením modrej pamäťovej diódy.
Pri spätnom zábere je okrem iného tónu akustickej signalizácie záber signalizovaný aj blikaním diód zhora nadol, blikaním modrej diódy a svietením bielej pamäťovej diódy.

Funkcie – biele stredné tlačidlo slúži na prepínanie funkcií, krátke stlačenie tohto tlačidla 2x za sebou zapína alebo vypína svietiaci indikačný stĺpec modrých LED.

Alarm – signalizátory majú aj unikátnu funkciu alarmu pri zdvihnutí udice. Tento alarm sa môže používať buď ako signalizácia vypadnutia udice zo signalizátora pri prudkom zábere, ale aj ako alarm pri možnom pokuse o krádež udice. Alarm sa zapína stlačením a podržaním bieleho tlačidla Function po dobu 3 sekúnd, jeho zapnutie je signalizované krátkym pípnutím a bliknutím bielej LED. Zapnutý alarm je tiež signalizovaný opakovaným blikaním bielej LED v intervaloch približne 7 sekúnd, jeho vypnutie stlačením a podržaním stredného bieleho tlačidla je signalizované 3 pípnutiami.

25,82 s DPH (21,52 bez DPH)

Signalizátor záberu – Security

ALARM SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov, vypadnutiu zo stojanu(svetelný + zvukový). Signalizátor ponúka najvyššiu výbavu: Hlasitosť, citlivosť, tón, signalizácia spätného záberu, indikácia záberu LED, SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov.

Signalizátory záberu – FANATIC Security a jeho vlastnosti:
Signalizátor je napájaný alkalickou batériou 9V (nie je súčasťou balenia). Signalizátor sa zapína stlačením a podržaním tlačidla na zadnej strane po dobu 3 sekúnd. Vypína sa podržaním toho istého tlačidla po dobu 3 sekúnd.
Všetky nastavenia a funkcie sú indikované svietiacimi diódami LED. Ovládacie prvky sú:
V – ovládanie hlasitosti, po zapnutí sa otáčaním ovládača mení nastavenie hlasitosti, čo je indikované modrým svetelným pásom na ľavej strane signalizátora, po ukončení nastavenia LED zhasnú
T – nastavenie tónu, otáčaním ovládača sa mení výška tónu signalizácie, po ukončení nastavenia LED zhasnú
S – nastavenie citlivosti, otáčaním ovládača sa mení nastavenie citlivosti záberu – dĺžka potiahnutia vlasca potrebná pre signalizovanie záberu, po ukončení nastavenia LED zhasnú.

Hlavné dôvody ku kúpe signalizátorov záberu – FANATIC Security
– SECURITY SYSTEM proti odcudzeniu prútov
– Signalizácia spätného záberu
– Hlasitosť
– Citlivosť

Okrem akustickej signalizácie LED stĺpec signalizuje pri zábere – ťahu – blikaním diód zdola nahor, blikaním bielej diódy a svietením modrej pamäťovej diódy.
Pri spätnom zábere je okrem iného tónu akustickej signalizácie záber signalizovaný aj blikaním diód zhora nadol, blikaním modrej diódy a svietením bielej pamäťovej diódy.

Funkcie – biele stredné tlačidlo slúži na prepínanie funkcií, krátke stlačenie tohto tlačidla 2x za sebou zapína alebo vypína svietiaci indikačný stĺpec modrých LED.

 

Kategórie: Značka: