Rybársky dvojplatničkový kempingový varič THUNDER 2

Availability:

Nie je na sklade


67,68 s DPH (56,40 bez DPH)

Nie je na sklade

Rybársky dvojplatničkový kempingový varič

THUNDER 2

Rybársky kempingový varič THUNDER 2 s elektrickým zapalovaním vhodný pre kemping, stanovačky alebo rybolov. Funguje na jednorazové ventilové kartuše.

Rybársky dvojplatničkový kempingový varič THUNDER 2 v kufríku

Doprajte si chutné jedlo aj mimo vašej kuchyne. Všade tam kde si užívate dokonalú pohodu, či už na rybách, kempingu alebo na chate. Rybársky dvojplatničkový kempingový varič THUNDER 2 je uložený v praktickom a pevnom kufríku, čo zaručí pohodlný transport. Varič funguje na jednorázové ventilové kartuše bez použitia zapaľovača alebo siriek. Jednoduchá obsluha s reguláciou horenia. Vyrobený podľa najnovších bezpečnostných požiadaviek.

Dôvody ku kúpe rybárskeho kempingového variča THUNDER 2 v kufríku
– Dvojplatnička
– Zdroj jednorázové ventilové kartuše
– Stabilný
– Elektrické zapaľovanie (bez zápaliek alebo zapaľovača)
– Praktický odolný kufrík
– Výkon 4,4kW
– Hmotnosť 4kg
– Rozmery 670x130x290mm
– Spotreba 320g/hod

Náhradné jednorázové ventilové kartuše
obj. číslo: 1421 KP02002
Náhradná jednorázová kartuš. KLIKNI TU

Bezpečnosť:

– Varič smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke variča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!
– Obsluha variča nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!
– Varič musí byť uložený mimo dosahu detí!
– Nepoužívajte varič, ktorý by mal poškodené alebo opotrebované tesnenia!
– Nepoužívajte varič, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ pracuje nesprávne!
– Ak je Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí. Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok!
– Prístupné časti variča (zavetrávacia platňa) sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču !
– Pri prevádzke je nutné varič mať pod dohľadom!
– Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
– V priestore, kde je varič v použití, je nutné zaistiť dostatočné vetranie!
– Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
– Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely variča!
– Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!

Kategórie: Značka: