Mobilný teplomet RA


Mobilný teplomet RA

Mobilný teplomet RA

Ohrievač s elektrickým zapaľovaním určený pre outdoorových nadšencov. Malý rozmer, no veľká výhrevnosť. Ideálne riešenie v chladnom počasí pre kemping, rybolov, poľovníkov. Ohrejete sa vtedy, keď to práve potrebujete.

Kempingový ohrievač s elektrickým zapalovaním.

Ohrievač ocenia všetci nadšenci milujúci prírodu. Ohrievač najvyššej kvality s elektrickým zapaľovaním a jemnou reguláciou ohrevu s praktickou rúčkou na jednoduche prenášanie.
Už žiadne hľadanie zapaľovača po vačkoch, už vás neprekvapí ani silný vietor, stlačením jedného tlačidla pri otvorenom ventile plynu je ohrievač ihneď k dispozícii a môžete sa tak bez problemov zohriať vo vašom bivaku, karavane alebo v malom záhradnom domčeku. Ohrievač je určený pre turistické účely.

Technické parametre:

Zdroj: jednorázové ventilové kartuše (KP02002)
Výkon (kW) – 1,15
Váha (kg) – 3,30
Spotreba (g/hod) – 84
Rozmery (š x h x v) – 280x300x210 mm

Bezpečnosť:

– Ohrievač smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke ohrievača musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!
– Obsluha ohrievača nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!
– Ohrievač musí byť uložený mimo dosahu detí!
– Nepoužívajte ohrievač, ktorý by mal poškodené alebo opotrebované tesnenia!
– Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ pracuje nesprávne!
– Ak Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí. Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok!
– Prístupné časti ohrievača sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču !
– Pri prevádzke je nutné ohrievač mať pod dohľadom!
– Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
– V priestore, kde je ohrievač v použití, je nutné zaistiť aj dostatočné vetranie!
– Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
– Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely ohrievača!
– Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!

38,01 s DPH (31,68 bez DPH)

Mobilný teplomet RA

Ohrievač s elektrickým zapaľovaním určený pre outdoorových nadšencov. Malý rozmer, no veľká výhrevnosť. Ideálne riešenie v chladnom počasí pre kemping, rybolov, poľovníkov. Ohrejete sa vtedy, keď to práve potrebujete.

Kempingový ohrievač s elektrickým zapalovaním.

Ohrievač ocenia všetci nadšenci milujúci prírodu. Ohrievač najvyššej kvality s elektrickým zapaľovaním a jemnou reguláciou ohrevu s praktickou rúčkou na jednoduche prenášanie.
Už žiadne hľadanie zapaľovača po vačkoch, už vás neprekvapí ani silný vietor, stlačením jedného tlačidla pri otvorenom ventile plynu je ohrievač ihneď k dispozícii a môžete sa tak bez problemov zohriať vo vašom bivaku, karavane alebo v malom záhradnom domčeku. Ohrievač je určený pre turistické účely.

Technické parametre:

Zdroj: jednorázové ventilové kartuše (KP02002)
Výkon (kW) – 1,15
Váha (kg) – 3,30
Spotreba (g/hod) – 84
Rozmery (š x h x v) – 280x300x210 mm

Bezpečnosť:

– Ohrievač smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke ohrievača musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!
– Obsluha ohrievača nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!
– Ohrievač musí byť uložený mimo dosahu detí!
– Nepoužívajte ohrievač, ktorý by mal poškodené alebo opotrebované tesnenia!
– Nepoužívajte ohrievač, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ pracuje nesprávne!
– Ak Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí. Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok!
– Prístupné časti ohrievača sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču !
– Pri prevádzke je nutné ohrievač mať pod dohľadom!
– Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
– V priestore, kde je ohrievač v použití, je nutné zaistiť aj dostatočné vetranie!
– Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
– Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely ohrievača!
– Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!

Mobilný teplomet RA

Kategórie: Značka: